Årets Studentföretag 2018

Student och företagare?
Är du student vid Högskolan i Borås och är i startgroparna/ har startat företag med hjälp av Drivhuset?
Då har du chansen att söka till ”Årets Studentföretag 2018”-ett fint stipendie på 15 000 kr för en driven student/ett studentföretag som vill ta nästa steg i sin entreprenörsresa! Ansökningsförfarandet är öppet 1e oktober- 1e november.

En jury bestående av en kombination av akademi, näringsliv och innovationssystem väljer ut en student /ett studentföretag som får stipendiet ”Årets studentföretag 2018”. Priset på 15 000 kr delas ut på Days Of Knowledge galakväll i december 2018.

Kriterier
För att få söka till ”Årets Studentföretag” ska du vara student vid Högskolan i Borås, alt ha avslutat dina studier senast 2017. Du ska även ha träffat oss på Drivhuset via vägledning någon gång under dina studier.

Ansökningsförfarandet är öppet 1e oktober- 1e november, och du får svara på följande frågor:

1. Beskriv ert företag och er affärside:
2. Vart är ert företag om 5 år?
3. Hur skapar ert företag värde för andra, för omvärlden och/eller för miljön? (Hur arbetar ni med hållbar utveckling? Bidrar ert företag med några positiva effekter eller minskning av negativa effekter?)

Frågor om stipendiet
sarah.norving@drivhuset.se