Social Impact Lab - STUDENTER GAVS MÖJLIGHET ATT LÖSA UPPDRAG ÅT MEDVERKANDE ORGANISATIONER I SJUHÄRAD!

Kalender 31 december 2016 - 15:00 Drivhuset Borås (Textile Fashion Center)

6 case, 30 studenter och hundratals lösningar, konkretiserade till en lösning/koncept per organisation, det är resultatet av den första upplagan av Drivhusets Social Impact Lab!

 Drivhuset i Borås är överväldigade av det engagemang och driv som studenterna visade under 15-16 april 2016 och hur de metodiskt, med vår hjälp, arbetade sig igenom de 4 faserna. De sex studentteamens arbete är nu sammansatt i en rapport (se bilaga).

1. Fadderverksamhet för nyanlända, BORÅS STAD
2. Kommunikationsstrategi för social hållbarhet, AB BOSTÄDER BORÅS
3  Praktikplatser, SFI (SVENSKA FÖR INVANDRARE)
4. Optimera resurser, RÖDA KORSET I BORÅS
5. Marknadsföringsplan för webverktyg, SVENSKA KYRKAN
6. Integrera ungdomar genom att aktivera dem, GOD MAN via BORÅS STAD

Studenterna har använt sina kompetenser för att utveckla lösningar på organisationernas olika utmaningar kopplade till ökat antal asylsökande. Genom deltagande i Social ImpactLab har studenterna bidragit till konkret nytta och visat på god samverkan samt innovationsförmåga. Studenterna har arbetat lösningsorienterat och utvecklat sina entreprenörilla förmågor.  Vår förhoppning är att organisationerna nu ska finna studenternas arbete och lösningar tillfredställande och att de hjälper dem i det dagliga utvecklingsarbete.    Drivhusets Impact Lab är början på något stort och studenterna kommer att ges fler möjligheter att lösa uppdrag åt organisationer/företag i Sjuhärad. Arbetet bidrar till värden för många och vi blickar därför redan framåt för hösten och vidareutveckling av projektet, då i än större omfattning.

Tillsammans har Drivhuset, Borås Stad, Högskolan i Borås, Studentkåren, studenterna och de medverkande organisationerna skapat impact. Stort tack för alla era insatser!