Delta i våra aktiviteter och projekt - Uppsala

 
Archipelago Business Development

Kustnära och skärgårdsmiljöer i regionen mellan Åbo, Åland och Uppsala/Stockholm finns många företag som har en del utmaningar relaterat till miljön de verkar i. Transporter till öar och landsbygder, kort turistsäsong, okunskap om regionen, generationsskiften. Projektet syftar till att sätta entreprenörer, uppstartande företag, existerande företag och studenter i kontakt med varandra för att trigga utveckling. Nya företag, nya affärsmodeller, nya idéer kan vara ett resultat av projektet. I finansiering från EU, Interreg Central Baltic. Samverkande partner: Novia yrkeshögskola, Åbo Akademi, Södertörns högskola, Drivhuset. Läs mer om finansiering och projektmål på Interreg Central Baltic - en del av EU:s lokala finansieringsprogram för utveckling.

Projektets hemsida: Archipelago Business Development.

Facebook

AKTUELLT I ARCHIPELAGO BUSINESS DEVELOPMENT
  • Intervjuer skärgårdsföretag. Är du Skärgårdsföretagare och intresserad av att delta kontakta Hanna Victoria Mörck. 

KONTAKT I UPPSALA

Projektledare Hanna Victoria Mörck
hanna.morck@drivhuset.se, 073-696 12 41