För att göra den bästa av verksamheter har Drivhuset en aktiv och kompetent styrelse med ledamöter bland annat från akademi, studier och från innovationssystemet. 

Styrelse 2017

Ordförande

Kristoffer Klerfalk
serieentreprenör och grundare av Pharmademics och Health Solutions

Ledamöter

Magnus Lohe
marknads- och kommunikationschef SH Bygg, även ordförande i Drivhuset Sverige

Malin Graffner Nordberg
Gruppchef UU Innovation, Kommersialisering (senior affärsrådgivare)

Bengt-Åke Ljudén
VD ALMI

Kajsa Lindner
VD Hörnan hotellfastigheter AB, Eklundshof AB och Upplandsknekten AB, tidigare ordförande i Företagarna Uppsala

Cecilia Linder
näringslivsutveckling Uppsala kommun

Axel Burman
Uppsala studentkår

Sebastian Remvig
Ultuna studentkår

Jenny Nilsson
Farmacevtiska studentkåren