Drivhusets affärsutvecklingsutbildning

Är du intresserad av idé- och affärsutveckling?
Ansök till vår affärsutvecklingsutbildning som baseras på Loopa-metoden.

Loopa-metoden hjälper dig att affärsutveckla din affärsidé, ditt företag och din entreprenöriella kraft.  

Vill du delta? Kontakta oss idag!

Loopa-metoden är applicerbar på alla typer av idéer oavsett om det är en produkt eller en tjänst. Den fungerar på alla branscher, på såväl kommersiella som ideella idéer. Det unika är att du utvecklar ditt värdeerbjudande i samklang med marknaden genom att löpande testa din tanke mot din målgrupp. Utefter respons och feedback omarbetar du din idé tills den matchar marknadens behov. På så sätt kortar du din startsträcka. Det är inget krav att du ska ha ett företag för att delta i programmet, men att ha med sig en idé är en god idé. Du kommer förmodligen att se på idéer, företagande och möjligheter med helt nya ögon efter dessa veckor.

VEM KAN DELTA?

Denna riktar sig främst till dig som har en affärsidé eller nyligen startat företag men har du framförallt engagemanget och vill utveckla dina entreprenöriella färdigheter så är du välkommen att ansöka.
 

HÖSTENS TRÄFFAR

Första träffen äger rum den 8 oktober, preliminärt mellan klockan 16:30-19:30.

Utbildningen består av sammanlagt sju (7) utbildningstillfällen som preliminärt genomförs enligt schemat nedan, mellan klockan 16:30-19:30. Platsen är preliminärt Movexum, Gävle.

Utbildningen består av dessa fasta moment:

8/10, Introduktion till utbildningen samt workshop 1: BMC
9/10, Workshop 2: Loop, pivot & pitch samt Idégenerering
16/10, Workshop 3: Kundsegment
30/10, Workshop 4: Paketering
15/11, Workshop 5: Kundvärde
27/11, Workshop 6: Positionering
11/12, Slutseminarium: Slutpitch

Under utbildningen arbetar du självständigt med uppgifter till nästa workshoptillfälle samt genomför individuella vägledningar med Drivhuset Gävleborgs affärsutvecklare. Det är en intensiv utbildning som kräver att du deltar vid varje tillfälle, såväl för din egen som för gruppens skull.

Observera att vid varje tillfälle du missar med ogiltig frånvaro kommer vi att debitera dig med 1000 kr. 
 

ANSÖKAN

För att ansöka om en plats i programmet behöver du maila ditt intresse till gavleborg@drivhuset.se samt bifoga ifyllt ansökningsformulär (se fil nedan "ansokningsformular_affarsutvecklingsutbildning_gavleborg").

Vi kontaktar dig sedan för en intervju samt meddelar kort efteråt om du har antagits till utbildningen eller ej.

Kostnaden för att delta i Drivhusets affärsutvecklingsutbildning är egentligen 10 000 kr/person, men tack vare Drivhuset Gävleborgs finansiärer så är det helt enkelt gratis för dig personligen som blir antagen.