EKONOMI FÖR ENTREPRENÖRER MED GRANT THORNTON 3 tillfällen

Kalender 1 april 2019 - 17:00 till 20:00 Grant Thornton, Östra Hamngatan 26

Välkommen på en kostnadsfri kurs med Drivhusets partner Grant Thornton.

Hur hänger ekonomins olika delar ihop egentligen? Hur kan man med ekonomins verktyg öka lönsamheten? Grant Thorntons experter lotsar och ger tips utifrån sin långa erfarenhet och många möten med entreprenörer.

Denna kostnadsfria introduktionskurs på 3 tillfällen vänder sig till dig som driver eget företag eller som är i startgroparna men som kommit en bit på vägen. I denna kurs arbetar vi utifrån case där vi laborerar med olika scenarion.

 

Anmäl dig här!
 
1 APRIL
Innehåll del 1 Ekonomiska begrepp och rapporter

Vi tittar övergripande på ekonomiska begrepp, rapporter, beslutsarbete och deklaration. Vi pratar om hur en välfungerande löpande redovisning kan hjälpa dig som företagare. Hur kan de ekonomiska rapporterna användas?

 

2 APRIL
Innehåll del 2 - Att följa upp med nyckeltal och budget som verktyg samt prissättning

Hur går det för företaget? Vad är nyckeltal, vad kan de användas till och vilka är intressanta? Vi kikar närmre på hur nyckeltal fungerar, vad de mäter och vad de säger. Planera utveckling med hjälp av budget. Hur kan man tänka som ny företagare, vad ska man ta hänsyn till? Vilka faktorer spelar in? Diskussion. 

 

8 APRIL
Innehåll del 3 - Företagsbeskattning

Kurstillfället kommer endast att beröra enskild näringsverksamhet och aktiebolag. Grundläggande och övergripande genomgång av inkomstbeskattning samt mervärdesbeskattning i företagssektorn. Genomgång av förenklade exempel av ägarbeskattning beroende på om företaget bedrivs som aktiebolag eller enskild firma.

 

Kursen är kostnadsfri, men vi tar ut en no show-avgift på 250 kr om du uteblir utan avanmälan.