Partners

 

Partners - Karlstad

Drivhuset är projektägare av projektet Match-En som är finansierat av Tillväxtverket och EU.
Projektets mål är att göra entreprenörskapet tillgängligt för fler studenter vid Karlstads universitet och även sammankoppla studenter med SME-företag. Detta ska leda till såväl befolkningstillväxt som fler arbetstillfällen i Värmland då fler studenter, både värmlänningar och inflyttade, förväntas stanna kvar och etablera sig i Värmland.

1

Drivhuset finansiär

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Finansierar projektet Match-En i Värmland

Karlstad universitet

Karlstads kommun

Ljungbersfonden

Näringslivssamverkan i Kristinehamn

Sparbanksstiftelsen Alfa

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Drivhuset finansiär

Region Värmland

2

ekonomi/redovisning

Ernst & Young

1-2 h gratis rådgivning

PWC

1-2 h gratis rådgivning

Bank

Swedbank

Bjuder på företagspaktet Bättre Affärer, 1 år, värde 900 kr samt prova på vår e-bokföring gratis 3 mån. Bättre Affärer innehåller allt man behöver som nystartad
3

Drivhuset samarbetspartner

Ung företagsamhet

Venture Cup

Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé
4

Drivhuset vänner

Almi Företagspartner

Drivhuset vänner

Kafferosteriet Löfbergs

Gott kaffe till Drivhusets kursdeltagare

Drivhusets vänner

Wingefors Invest

Riskkapital till entreprenörer