Partners

 

Partners - Karlstad

Drivhuset är projektägare av projektet Drivkraft som är finansierat av Tillväxtverket och EU.
Projektets mål är att göra entreprenörskapet tillgängligt för fler studenter vid Karlstads universitet. Detta ska leda till såväl befolkningstillväxt som fler arbetstillfällen i Värmland då fler studenter, både värmlänningar och inflyttade, förväntas stanna kvar och etablera sig i Värmland.

1

Drivhuset finansiär

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Finansierar projektet Drivkraft i Värmland

Karlstad universitet

Karlstads kommun

Ljungbersfonden

Näringslivssamverkan i Kristinehamn

Sparbanksstiftelsen Alfa

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Drivhuset finansiär

Region Värmland

2

ekonomi/redovisning

Ernst & Young

1-2 h gratis rådgivning

PWC

1-2 h gratis rådgivning

Bank

Swedbank

Bjuder på företagspaktet Bättre Affärer, 1 år, värde 900 kr samt prova på vår e-bokföring gratis 3 mån. Bättre Affärer innehåller allt man behöver som nystartad
3

Drivhuset samarbetspartner

Ung företagsamhet

Venture Cup

Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé
4

Drivhuset vänner

Almi Företagspartner

Inova

Drivhuset vänner

Kafferosteriet Löfbergs

Gott kaffe till Drivhusets kursdeltagare

Drivhusets vänner

Wingefors Invest

Riskkapital till entreprenörer