Utbildning

Utveckla ditt personliga entreprenörskap

Vill du utvecklas som entreprenör? Då ska du gå LOOPA - Drivhusets affärsutvecklingsutbildning som kan appliceras på både kommersiella och ickekommersiella idéer. Du kommer att lära dig hur man genererar fram nya idéer, hur man hittar sitt kundsegment och paketerar sitt erbjudande så att man hittar sin plats på marknaden. Det finns även en handbok som berör alla delar. Den kan du köpa direkt hos ditt lokala Drivhusetkontor eller beställa hos Liber Förlag. Kontakta ditt lokala Drivhus för att anmäla dig till utbildningen.

Här är några exempel på de moment, verktyg och teorier som utbildningen innehåller.

• WORKSHOPS
- Introduktion/teori
- Loop/Pivot/Pitch
- Idégenerering
- Kundsegment
- Paketering
- Kundvärde
- Positionering
 

• LOOP
- MVP/prototyptest
- Intervjuer
- Observation

• PITCH
- Pitchträning
- Presentationsteknik
- Feedbackstruktur
- Rollspel

• VERKTYG 
- Business model Canvas
- Customer Value Proposition
- Empatikartan
- Preplanning – precommittement
- Röda tråden
- Kundresan
- Position map
- Blue Ocean

• TEORI OCH KURSLITTERATUR
- Alexander Osterwalder
- Steve Blank
- Saras Sarasvathy
- Eric Ries
- Will Willmot & Curtis Carlson
- Niel Rackham

* Utbildningen är kvalitetssäkrad och utvecklad i samarbete med Chalmers entreprenörsskola.

Utbildning - Karlstad

Alla våra utbildningar på Drivhuset är kostnadsfria.

LOOPA Kickstart

22 - 23 november 2016, kl.16:15-20.00
Innovation Park.

Utbildningen lär dig tänka och handla som en entrepenör. Kunden sitter på svaret. Modern affärsutveckling bygger på att involvera din tilltänkta kund i framtagningen av din produkt/tjänst.

Alla kursdeltagare jobbar med att utveckla sin egen affärsidé och erfarenhetsutbytet gör att du snabbt kommer framåt. Du kommer att få pröva på flera verktyg som hjälper dig att verifiera om dina antaganden om marknad, kund och bransch stämmer.

Kontaktperson är Hannah Schaffer 0702740817

Läs mer och anmäl dig HÄR.

 

DRIVHUSETS STARTA-EGET-UTBILDNING

20 september - 22 november 2016 kl. 16.15-18.30 (uppbehåll för tentaperiod v.43 och 44)
Tisdagar på Innovationpark 

Precis som namnet talar om är detta en kurs för dig som vill veta vad man bör tänka på om du vill starta eget företag. Det är 8 träffar där du får lyssna till externa föreläsare som antingen är företagare eller arbetar inom området. Exempel på ämnen är skatter och moms, marknadsföring, sociala medier, bolagsformer och avtal, "Sälj sälj sälj!" och digitalt entreprenörskap.

Kursen ges en gång per termin.

Kontaktperson är Hannah Schaffer 0702740817

Läs mer och anmäl dig HÄR.