ATTITYDUNDERSÖKNING 12/13

Idag kan 7 av 10 studenter tänka sig att bli företagare, vilket är fem procentenheter högre än  i förra attitydmätningen som genomfördes 2007. Studenter har också blivit mer kreativa och andelen som har affärsidéer de vill förverkliga i företagande har ökat från 52 till 64 procent. Det är framförallt bland de kvinnliga studenterna som antalet affärsidéer har ökat.

– Det finns en enorm potential till att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Sverige genom att hjälpa studenter att förverkliga sina idéer, säger Melinda From, Tf. VD Drivhuset Sverige.

Archipelago Business Development

Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen Sverige-Finland. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Inom projektet erbjuds även hjälp med digitalisering, logistik, lönsamhet, marknadsföring, redovisning och rekrytering mm. Studerande på partnerhögskolorna deltar genom co-coaching, praktikperioder, projekt och examensarbeten.

Vi hjälper dig att förverkliga idéer!

Drivhuset Norden är en ekonomisk förening med fjorton medlemmar, från Drivhuset Umeå i norr till Drivhuset Malmö i söder. Drivhuset Norden samlar de lokala Drivhusen under ett och samma tak, vilket skapar en starkare organisation med en tydlig nationell spridning. Detta ger de lokala Drivhusen utrymme att fokusera på sin lokala verksamhet, ge dig en bättre service och underlätta din väg till eget företagande. Hitta ditt lokala Drivhus i menyn nedan eller rullisten längst upp till höger.

Svenska

Sidor

Subscribe to Drivhuset RSS