Loop, pivot & pitch

Kalender 28 februari 2018 - 16:00 till 17:00 Södertörn högskolas studentkår Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge - Södertörn högskolas studentkår Huddinge

Gör, mät, utvärdera & tänk om

Under workshopen kommer vi djupdyka i Drivhusets affärsutvecklingsmetodik, loop, livot & pitch, olika tillvägagångssätt för att testa din idé i ett tidigt stadie.