ATTITYDUNDERSÖKNING 12/13

Nyhet 14 maj 2013 Skrivet av: Anna Lärk Ståhlberg

Studenter är intresserade av att starta företag. Två av tre har redan en idé de vill förverkliga. Det visar Sveriges största attitydundersökning som gjorts bland studenter under 2012-2013. 

Idag kan 7 av 10 studenter tänka sig att bli företagare, vilket är fem procentenheter högre än  i förra attitydmätningen som genomfördes 2007. Studenter har också blivit mer kreativa och andelen som har affärsidéer de vill förverkliga i företagande har ökat från 52 till 64 procent. Det är framförallt bland de kvinnliga studenterna som antalet affärsidéer har ökat.

– Det finns en enorm potential till att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Sverige genom att hjälpa studenter att förverkliga sina idéer, säger Melinda From, Tf. VD Drivhuset Sverige.

Nästan hälften av studenterna tror att de kommer att starta företag inom tio år. Drivhusets undersökning visar också att studenter vill ha mer inslag av entreprenörskap i sin utbildning. Trots den positiva inställningen är det i dagsläget endast 7 procent av studenterna som driver företag varav hälften startade redan innan de påbörjade sina studier.

– Vi tror att rätt sätt att jobba med studenter är att stötta individerna framför affärsidéerna. Att identifiera vilket behov just den personen har för att fler ska våga och vilja omvandla sina idéer till verklighet. Vi behöver sänka trösklarna kring företagande och visa på att alla idéer är viktiga. Jag är övertygad om att om entreprenörskap ingick i alla utbildningar så skulle det leda till ett ökat företagande, säger Melinda From.

KONTAKT: Melinda From, Tf. VD Drivhuset Sverige. 0703 - 23 81 53   

melinda.from@drivhuset.se