NY VD PÅ DRIVHUSET SVERIGE – VILL SKAPA ETT AKTIVT ENTREPRENÖRSSVERIGE

Nyhet 15 apr 2014 Skrivet av: Anna Lärk Ståhlberg

Anna-Carin Sandberg Jödahl har sina rötter inom utbildningsbranschen. Efter ett antal år som verksam lärare tyckte hon att svensk skola borde kunna vara så mycket bättre och startade 2009 en grundskola i Upplands Väsby.  Under resans gång har hon prisats bland annat för sin innovationsförmåga, kreativitet och förmåga att skapa företag med hållbarhet och tillväxtambition. 

I mitt uppdrag som VD för Drivhuset Sverige tar jag bland annat med mig erfarenheter från att driva och leda verksamheter i förändring där det krävs tydlig förmåga till strategiskt tänkande och en övergripande helhetssyn. Jag tar även med mig min erfarenhet av att starta upp och driva företag med tillväxtambition.

Styrkan i Drivhuset som organisation ser hon framförallt är den mångåriga erfarenhet som de lokala Drivhusen har genom att ha drivit framgångsrik verksamhet i mer än 20 år och att verksamheten har en tydlig vetenskaplig bakrund i dess utbildningar. Men också att Drivhuset har en nationell täckning och att den satbila grunden samtidigt färgas av en ständig nybbyggaranda och drivkraft då nya Drivhus ständigt etableras över landet.

- Mitt första mål är mobilisera all den kompetens och drivkraft som finns i de lokala Drivhusen så att vi tillsammans med vår tydliga gemensamma värdegrund och kvalitativa verksamhet kan sätta positiva spår och avtryck för ett aktivt entreprenörssverige.

Åsa Meland, ordförande för Drivhuset Sverige, ser Anna-Carin Sandberg Jödahls erfarenheter som en viktig tillgång i den fas som Drivhuset nu befinner sig i.

- Drivhuset har länge varit en framgångsrik aktör inom entreprenörskap. Under de senaste åren har vi kvalitetssäkrat våra metoder och processer. Anna-Carin Sandberg Jödahls bakgrund som strateg, entreprenör och ledare inom utbildning stärker vår position inom området högskolenära entreprenörskap.

Fotograf: Tina Axelsson

Kontakt:

Anna-Carin Sandberg Jödahl, VD Drivhuset Sverige, 0733-70 40 50

Åsa Meland, ordförande Drivhuset Sverige, 0730-41 38 00