Intervju: “Vår styrka är färska kunskaper från våra utbildningar”

Nyhet 29 maj 2017 Skrivet av: Anders Jakobson

Carl Svensson och Elin Gustavsson är två av flera studenter som ingår i konsultbolaget Academy Solutions som hoppas kunna berika Örebros näringsliv med nya synsätt och ung energi.

Berätta om er idé och företag!
- Academy Solutions är ett studentdrivet konsultbolag med fokus på team, vi erbjuder kunder ett team på cirka fem studenter med olika erfarenheter och utbildningar. Vår idé är att erbjuda kunder professionella lösningar till konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi som studenter får praktisk tillämpning under vår studietid. Vi fokuserar i dag på fyra stycken huvudprodukter; marknadsundersökningar, marknadsföring med fokus mot sociala medier, skapande eller utvecklande av hemsidor samt ”Pop-up”. 

Vad är det?
- ”Pop-up” innebär att vi som team tillbringar en heldag hos kunden och sätter oss in i ett problem eller möjlighet som företaget står inför, vi vänder och vrider på det och presenterar i slutet av dagen vad vi kommit fram till. Vår styrka är att vi har färska kunskaper från våra utbildningar, nya synsätt och är hungriga på att bevisa för näringslivet vad vi kan.

I vilket läge befinner ni er i just nu och vad ser ni för utveckling inom den närmaste framtiden?
- I dagsläget befinner vi oss i en expansionsfas, vi har under första året fokuserat mycket på att skapa en struktur och förståelse över vad Academy Solutions ska vara samt hur vi ska kunna leverera hög kvalitet. Framtiden nu blir att på ett mer effektivt sätt få ut vårt erbjudande till kunder och få Örebros näringsliv att se styrkan i att anlita oss framför andra mer traditionella konsultbolag.

Vilken sorts hjälp av Drivhuset har ni fått hittills?
- Hittills har vi bollat idéer med Drivhuset, gått på nätverksträffar samt tagit del av deras erbjudande med redovisningshjälp.

Ni var med på Drivhusets Affärslabb i maj 2017, hur var det och vad fick ni ut av att vara med?
- Vi fick bolla några av våra frågor med näringslivet istället för att själva försöka komma på svaren. Vi fick även nya tankar och handlingsvägar som vi kommer ta vara på under kommande expansionsfas.

Har ni några tips till andra som vill utveckla idéer eller starta företag?
- Gör det bara! Många pratar om att det är så svårt att starta företag och att förverkliga sin ide. Vad vi har märkt är att det är roligare att lösa problemen med tiden i stället för att försöka lösa problem innan de uppkommit. Vad gäller utvecklande av idéer så tror vi på att våga dela med sig av dem, prata om de med alla du träffar och våga bolla med nya personer som har andra infallsvinklar.

Text: Anders Jakobson
Foto: Josephine Hedlund