Intervju: “Vi vill bidra till en långvarig och hälsosam livsstil”

Nyhet 23 maj 2017 Skrivet av: Anders Jakobson

Nicklas Svensson och Amar Kadic har ett gemensamt intresse för träning och vill sprida inspiration och fokus till de som har brist på motivation och tid för att kunna träna regelbundet. Detta genom appen Inspired by Focus.

Berätta om er idé!
- Vi vill skapa en kraftfull app inom träning och hälsa med fokus på att koppla en ansvarighetspartner till kunden, i syfte att bidra till en långvarig och hälsosam livsstil. Detta för att lösa de stora problemen med motivationsbrist och tidsbrist gällande speciellt sin träning.

I vilket läge befinner ni er i just nu och vad ser ni för utveckling inom den närmaste framtiden?
- Vi är i uppstartsfasen i företaget. Vi håller fortfarande på och formar innehållet i appen för att sedan gå vidare till att skapa en prototyp.

Vilken sorts hjälp av Drivhuset har ni fått hittills?
- Vägledning, goda råd och kontakter. Det är alltid nyttigt att prata om sin idé med någon annan för att få nya perspektiv på sin idé.

Ni var med på Drivhusets Affärslabb i maj 2017, hur var det och vad fick ni ut av att vara med?
- Det var en fantastisk energiboost! Ett väldigt uppskattat evenemang där man får kloka tips och råd men även knyter kontakter.

Har ni några tips till andra som vill utveckla idéer eller starta företag?
- Då detta är första företaget vi startar är det mycket nytt hela tiden. Så ha tålamod och lär er av de som har gjort resan tidigare.

Text: Anders Jakobson
Foto: Josephine Hedlund