Mötesplats

Drivhuset erbjuder nätverk och kreativa mötesplatser.

Creative House – nätverkande i ett hus fullt av möjligheter

Sedan 1 juni 2016 sitter Drivhuset i Creative House. Det är en plats där små och medelstora företag samlas i en kreativ, modern och inspirerande miljö. Miljön andas nytänkande, innovation och framtidsmöjligheter. Syftet med att företagen delar lokaler är att man ska berika, hjälpa och stötta varandra. På så vis skapas möjligheter till spännande, möten, utbyten, kontakter och nytänkande samarbeten i nätverksform.

För Drivhuset och våra studententreprenörer innebär detta en attraktiv plattform som skapar stora möjligheter för effektivt nätverkande redan från första dagen. Startsträckan för nystartade företag kan på så vis kortas och studenter erbjuds direkta ingångar till näringsliv och våra befintliga nätverk.

Drivhusentreprenörer som kommit en bit längre i sitt företagande introducerar vi till olika affärsnätverk, exempelvis:

  • Handelskammarens Promotionfrukostar och företagsevents
  • StartUp Örebro - ett nätverkskoncept för nystartade företag i Örebroregionen

Cofficeplats hos Drivhuset: En kontorsplats för dagen

Många av Drivhusets entreprenörer börjar i liten skala och innan företaget hunnit bli bärkraftigt väljer många att arbeta hemifrån. Att sitta ensam hemma bland vardagens distraktioner ökar risken för att motivationen ska minska, med följd att idén hamnar i byrålådan.

Detta vill Drivhuset motverka och erbjuder entreprenörerna en kontorsplats, en så kallad ”Cofficeplats”, till självkostnadspris. I en entreprenöriell miljö som Creative House skapar vi ett sammanhang för entreprenörerna där de kan utbyta idéer och samverka med kreativa och erfarna företagare.

För bokning och prisuppgift, kontakta Camilla Bergholm på camilla.bergholm@drivhuset.se.