Utbildning

Utbildningspaketet Drivhuset LOOPA hjälper dig att affärsutveckla din idé.

För dig/er som är intresserad av en innovativ och kreativ utbildning inom idé- och affärsutveckling erbjuder vi vårt affärsutvecklingsprogram LOOPA. Det är en utbildning som utmanar ditt/ert sätt att tänka, hur du/ni tar till dig/er information och visar hur förändring gynnar din/er idé!

Vad?

LOOPA är en innovativ metod grundad i internationell forskning som är framtagen av Drivhuset tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship. LOOPA är applicerbart på alla typer av idéer oavsett om det är en produkt eller tjänst, oavsett bransch och om produkten/tjänsten är kommersiell eller ideell. Det unika med LOOPA är att du utvecklar ditt värdeerbjudande i samklang med marknaden genom att löpande testa din tanke mot din målgrupp. Utefter respons och feedback omarbetar/slipar du din idé tills den matchar marknadens behov. På så sätt kortar du din startsträcka. Du kommer förmodligen att se på idéer, företagande och möjligheter med helt nya ögon efter dessa veckor.

För vem?

För dig/er som är intresserad av idé- och affärsutveckling. Utbildningen riktar sig till dig/er som har en affärsidé, är på gång att starta eller nyligen startat företag och som har en ambition att växa med företaget. Det går bra att gå utbildningen både som enskild person eller som grupp.

Hur?

Utbildningen består av sex workshopstillfällen. Varje workshop är 3-4 timmar.

WS 1: Introduktion + Idégenerering 

WS 2: Kundsegment 

WS 3: Paketering 

WS 4: Kundvärde 

WS 5: Positionering 

WS 6: Slutpitch 

Det är en intensiv utbildning. För din egen utveckling men även för gruppens är det viktigt att du deltar vid alla kurstillfällena. Därför är det obligatoriskt att närvara vid alla workshops. Mellan workshoparna arbetar du självständigt med uppgifter till nästa workshoptillfälle.

Utbildningen kan även skräddarsys efter dina/era specifika behov.

Mer information:

Kontakta Drivhuset Örebro genom att maila till oss.