Vi hjälper dig att förverkliga idéer

Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden.

Drivhusets mission är att skapa kreativ kraft, så att människor kan starta, driva och utveckla företag. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi helt enkelt få fler att skapa något nytt av sina idéer. Fokus ligger på dig som entreprenör inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig. Målet är att du som entreprenör och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill. Därför finns vi som ett bollplank åt dig. Av oss kan du få vägledning, utbildning och tillgång till en kontorsmiljö, allt utifrån ditt eget behov.

 

For information in English, please click here.