Konferens om entreprenörskap i utbildningen

Kalender 26 april 2017 - 13:00 till 16:00 Insikten, Portalen, Gothia Science Park

Välkomna till en eftermiddag med fokus på nyttiggörande av studenters kunskaper!

Drivhuset och Högskolan i Skövde presenterar lärdomar från projektet Entreprenörskapsspridning. Arbetet, en satsning på entreprenörskap inom högre utbildning, har genomförts på Högskolan i Skövde under drygt tre år och avslutas i maj 2017.

Projektet har haft som avsikt att utveckla studenternas entreprenöriella förmågor och samfinansieras av Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund och Högskolan i Skövde.
Eftermiddagen avslutas med en paneldiskussion där deltagarna kommer prata om entreprenörskap och värdeskapande pedagogik – hur det kan appliceras i ALLA utbildningar och varför det är viktigt.

Program: 

Erfarenheter från alumner/studenter:

 Joakim Sjöblom, alumn från Personal, organisation och ledarskap
 Leon Cort, alumn från Informationsteknologi - User Experience Design
 Malin Drake, student från Personal, organisation och ledarskap
 Matilda Kälström, alumn från Designingenjörprogrammet

Erfarenheter från forskare/lärare/personal:

 Film om värdeskapande som pedagogik av Martin Lackéus, doktorand och projektledare vid Chalmers tekniska högskola
 Föreläsning: "Om företagsutveckling och hur studenters kunskaper kan bidra med nytta och värde" med Torbjörn Ljungkvist, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde
 Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap och Kristian Vänerhagen, adjunkt i Folhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde presenterar exempel på Drivhusets arbete i kurser.
 Mentorprogrammet, ett annat sätt för entreprenöriella studenter att driva sin egen utveckling. Christina Landelius Törning, samverkanskoordinator vid Högskolan i Skövde berättar om programmet.

Paneldiskussion om entreprenörskap inom högre utbildning

 Staffan Lööf - utvecklingsdirektör vid Högskolan i Borås
 Merlina Poljak Käll - affärs- och ledarskapsutvecklare på MM Fokus.
 Malin Drake, student från Personal, organisation och ledarskap
 Marcus Nohlberg - lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde
 Matilda Kälström, alumn från Designingenjörprogrammet
 Torbjörn Ljungkvist - lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde

 

Konferensen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig genom att maila till skaraborg@drivhuset. se. Vi bjuder på fika.

”Vi på Drivhuset uppmuntrar studenterna till ett entreprenöriellt förhållningssätt som främjar utveckling. Vi vill att de omvandlar sin kunskap till värde och nytta för andra, antingen genom eget företagande eller nytänkande och innovation på en arbetsplats.”