Siffror som ökar lönsamheten

Kalender 20 november 2018 - 15:00 till 18:00 Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Almis kontor 2:a vån Skövde

Framgångsrikt företagande bygger till stor del på att förstå marknadens behov och att kunna leverera på detta. För att uppnå långsiktig lönsamhet måste du också för-stå utfallet av dina ekonomiska rapporter och följa upp din verksamhet. Det hand-lar bland annat om att ta fram relevanta nyckeltal för just ditt företag. 

Seminariet ”Räkna på din affärsidé” ger dig vägledning i hur du planerar och följer upp ekonomin i företaget. Den bidrar till ökad förståelse för ekonomiska begrepp och hur balans- och resultaträkning hänger ihop. Vad som är viktigt att tänka på vid t ex prissättning. Exempel på begrepp som vi går igenom är: budget, kapital-bindning/kassaflöde, resultat- och olika nyckeltal. 

Efter seminariet har du fått ökad förståelse för att göra din egen budget och hur du ska komma fram till företagets kapitalbehov. Du vet vad du behöver tänka på när du ska prissätta din produkt/tjänst och du känner till på vilka sätt du kan finansiera din tillväxt. 

Almi har länge arbetat nära Sveriges småföretagare och de har en god insyn i hur det är att driva företag. Det har också lärt dem en hel del om vad som behövs för att lyckas som företagare. Almis startseminarier består både av inspiration och nyttig info. Men det som kommer att tillföra dig mest är dialogen med andra företagare i samma situation. Seminarierna ger stort ut-rymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra entreprenörer. Låt Låt oss ta dig några steg närmare ett långsiktigt lönsamt och växande företag. 

Seminariet genomförs i workshopformat och bygger på delaktighet från deltagarna. 

Föreläsare är Jenny Jonsson och Mikael Madison.

Utebliven avanmälan debiteras med 250SEK.