3D printing med Drivhuset

Kalender 11 december 2017 - 16:00 till 17:00 SöderS Södertörn högskolas studentkår - Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge

Visualisera din affärsidé genom att skriva ut den i 3D. Under worskhopen går igenom grunderna i 3D printing och bekantar oss med programet TinkerCad. Vi kommer även få låna en 3D skrivare och ha möjlighet att testa skriva ut en prototyp.