Summerpreneurs: Loopa part 1. Generate ideas (SU)

Kalender 5 juni 2018 - 13:00 till 14:00 Universitetsvägen 8 8 Universitetsvägen C/O SU-Inkubator 114 18 Stockholm

Generera idéer

Att tackla morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar tillhör inte en entreprenörs motto. Genom idégenereringsworkshopen kommer vi dels spåna fram idéer på konkreta behov, men framför allt kartlägga dina tillgångar i form av egenskaper, kunskap och kontakter för att ge dig dem bästa förutsättningarna för att skapa något nytt. Denna workshop är första delen i Loopa, som är Drivhusets affärsutvecklingsmetod. Inga förkunskaper krävs, men vi värdesätter ett stort engagemang i övningen. Varmt välkommen!

 

Facing tomorrow's challenges with yesterday's thinking does not belong to an entrepreneurs motto. We will genererate business ideas during this workshop and map out your personal abilities, knowledage and connections to give you the best chance of creating something new. This workshop is the first part of Loopa - Drivhusets business development process. No pre-requirments, however we value your dedication during the workshop. Welcome!

The workshop will be held in English.