Summerpreneurs: Loopa part 2. Loop, pivot & pitch (SU)

Kalender 12 juni 2018 - 13:00 till 14:00 Universitetsvägen 8 8 Universitetsvägen C/O SU-Inkubator 114 18 Stockholm

Beskrivning:

Som entreprenör behöver du orintera dig igenom både marknadsmässig och teknisk osäkerhet. Med dina kunder som utgångspunkt kommer vi börja loopa våra antaganden om din affärsidé för att samla information om preferenser. Utifrån nya lärdomar och insiker kommer vi sedan göra en pitvo i din idé, som innebär att du anpassar din affärsidé ytterligare till kundenen, för att sedan på nytt pitcha den. 

As an entrepreneur, you need to orientate yourself through both technical and market related uncertainties. With your customers as starting point, you will loop your assumptions about your idea and gather valuable information. The new insights will help you do a pivot in your idea and refine your value offer, in order to try pitching your fine-tuned idea again.