Styrelse

Styrelsen för Drivhuset Stockholm

 
Ordförande:

Gunnar Eliasson, VD för Nordens Finansforum och tidigare bland annat programchef SNS, vd för Obligationsfrämjandet och Skattebetalarna.

 

Ledamöter:

Emma Tonnes, Regionchef Företagarna Stockholms län. Tidigare regionchef för Ung företagsamhet Stockholm.

Ulf Eriksson, VD Scorx AB. Tidigare VD SU Innovation och VD SU Holding.

Bengt Åkesson, investerare och rådgivare i Adopteur AB, tidigare grundare och VD Åkesson & Curry AB.