Uppstart av Smedjan

Kalender 18 oktober 2017 - 16:00 Drivhuset vid Högskolan Väst

I Smedjan skapas framtidens game changers. Nya lösningar på samhällsutmaningar, möter nya organisationsformer och affärsmodeller. Vi samlar Högskolan Västs mest drivna studenter och skapar en hållbar framtid, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt.

Sista anmälningsdag för programmet är den 27 september.

Läs mer om programmet här.