Vi hjälper dig att förverkliga idéer

Drivhuset är en mötesplats för dig som vill utveckla affärsidéer och entreprenörskap. Vi vill göra det möjligt för fler att starta och driva företag. Vårt fokus ligger på dig som entreprenör, inte på din idé. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet.

Drivhuset Uppsala hjälper dig med praktisk kunskap och erbjuder en vägledande hand med fokus på dig som entreprenör. Idéer bedömer vi aldrig, då det är marknaden som avgör om din idé är bärande. Istället finns vi som ett bollplank för dig med målet att du som entreprenör och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill. Kontakta oss för att komma vidare med din idé.