Drivhuset Uppsalas styrelse

För att göra den bästa av verksamheter har Drivhuset en aktiv och kompetent styrelse med ledamöter bland annat från akademi, näringsliv och innovationssystemet. 

Styrelse 2018

Ordförande

Kristofer Klerfalk
Apotekare, serieentreprenör och grundare till bl.a. Svensk Dos, Pharmademic och BASE10.

Ledamöter

Magnus Lohe
Marknads- och kommunikationschef SH Bygg, även ordförande i Drivhuset Sverige

Malin Graffner Nordberg
Gruppchef UU Innovation, Kommersialisering (senior affärsrådgivare)

Bengt-Åke Ljudén
VD ALMI

Kajsa Lindner
VD Hörnan hotellfastigheter AB, Eklundshof AB och Upplandsknekten AB, tidigare ordförande i Företagarna Uppsala

Cecilia Linder
näringslivsutveckling Uppsala kommun

Andreas Skjöldebrand
Uppsala studentkår

Rebecka Brattlund Hellgren
Ultuna studentkår

Märta Lindquist
Farmacevtiska studentkåren