Archipelago Business Development

Projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgård över nations- och generationsgränser. Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt.​

Är du företagare inom Stockholms -, Ålands - eller Åbolandsskärgård och önskar utveckla din verksamhet? Eller är du student och önskar utveckla en egen verksamhetsidé eller stödja en utvecklingsprocess i ett befintligt bolag?

Varmt välkommen att kontakta Drivhuset projektledare Lotta Lehikoinen via lotta.lehikoinen@drivhuset.se eller +46 767 74 22 04 för mer information. 

Projektet finansieras av:     

               

 

Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen Sverige-Finland. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Inom projektet erbjuds även hjälp med digitalisering, logistik, lönsamhet, marknadsföring, redovisning och rekrytering mm. Studerande på partnerhögskolorna deltar genom co-coaching, praktikperioder, projekt och examensarbeten. Målet är att utveckla tio nya affärsmodeller genom diversifiering, säsongöverskridande lösningar eller samverkan över landsgränser. Projektet vill involvera minst 60 små eller medelstora företag och har som målsättning att fem nya startup-företag etableras.

Acceleratorprogram

Projektet erbjuder 1-2 åriga utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen. Programmet läggs upp på basen av företagets kartlagda behov och utmaningar. Programmet genomförs under handledning av coacher och experter i affärsutveckling samt med hjälp av studerande på partnerhögskolorna. Drivhusets affärsutvecklingsmetod LOOPA används för att utveckla och testa affärsidéerna.

Businesskliniker

Den mobila businesskliniken erbjuder snabba lösningar på akuta problem. Kliniken kommer ut i skärgårdsregionerna i Åboland, på Åland och i Stockholm. Rundturer görs med expertis inom till exempel affärsutveckling, marknadsföring, finansiering och digitalisering. Tidtabeller över när och var den mobila businesskliniken rör sig publiceras på projektets facebook-sida. Inom spåret businesskliniker arrangeras även utmaningsdrivna studentkliniker där företagen får access till nya perpektiv genom studentsamarbeten samtidigt som studenter tränar på sin entreprenöriella färdighet. 

Seminarier för affärsutveckling

Under projekttiden arrangeras tre seminarier med aktuella teman: 26.4.2017 i Åbo, 14.6.2018 i Mariehamn och våren 2019 i Stockholm. På seminarierna kan du ta del av föreläsningar med experter, success stories från fältet och verkstäder med business coaching samt rekryteringsmöjligheter. Du träffar andra företagare för samtal kring samverkan och bygger ditt nätverk av kontakter.

 

KORTA FAKTA: 

Länder: Sverige, Finland
Områden: Stockholmsskärgård, Åland och Åbolandsskärgård
Antal företag i insats: minst 60
Antal studenter inom projektet: minst 130
Period: 01.10.2016 - 30.09.2019
Total budget: €1 638 511
ERDF: €1 228 883
Lead partner: Yrkeshögskolan Novia 

Projektledare Drivhuset Sverige
Lotta Lehikoinen
lotta.lehikoinen@drivhuset.se
+46 767 74 22 07

Projektledare Lead Partner
Pia Nybom
Yrkeshögskolan Novia, Enheten för forskning och utveckling
Pia.Nybom@novia.fi
+358 (0)44 7623183

 

Partners:

Yrkeshögskolan Novia
Finland
www.novia.fi
Partner budget:  560.698
ERDF finansiering: 420.524 EUR ERDF 

Södertörns högskola
Sverige
www.sh.se
Partner budget:  341.869 EUR
ERDF finansiering: 256.402 EUR ERDF

Åbo Akademi
Finland
www.abo.fi
Partner budget:  368.450 EUR
ERDF finansiering: 276.338 EUR ERDF

Drivhuset Sverige
Sverige
www.drivhuset.se
Partner budget:  367.494 EUR
ERDF finansiering: 275.620 EUR ERDF