Om Idégeneratorn

Idégeneratorn - casetävling för studenter

Idégeneratorn startade 2012 genom ett initiativ av Drivhuset, Ultuna Studentkår och SLU Holding. Tanken bakom var att skapa en mötesplats mellan studenter från olika utbildningsområden och ge möjlighet att öva på att komma på kreativa idéer genom att lösa skarpa case från näringslivet.

Här kan du se och läsa om de senaste årens vinnare

2016 - Tema: Hållbara vardagsresor.
Läs om tävlingen 2016 här.
Läs om vinnare och alla bidrag här.

2015 - Tema: Hållbart campus.
Läs om tävlingen 2015 här
Läs om vinnarbidraget här

2014 - Tema: Äta lokalproducerat kött.
Läs om vinnarbidraget här

2013 - Tema: Rent vatten.
Se klipp från nyheterna på denna länk
Läs en intervju med en av deltagarna på denna länk

2012 - Tema: Stoppa Matsvinn.
Läs om vinnarbidraget i UNT.

Tävlingen samarrangeras med studentföreningarna ES, föreningen för Energisystemteknologerna och Wawe, föreningen för civilingenjörer i miljö- och vattenteknik. 

Tävlingen är öppen för aktiva studenter på SLU och Uppsala universitet. Inga särskilda förkunskaper behövs och studenter från alla fakulteter kan bidra.