E-faktor

Välkommen till Drivhusets bejublade projekt E-faktor!

Vad är E-faktor?
E-faktor handlar om att koppla Linnéuniversitetets duktiga studenter till entreprenöriella projekt i såväl näringsliv som offentlig sektor. Detta gör vi genom att tillsammans med företag och organisationer skapa utvecklande projekt som studenter får möjlighet att söka genom en audition den 9 mars 2016. Under audition får studenterna möjlighet att pitcha sig själva och företagen fungerar som jury och väljer ut de studenter som går vidare till speed-dating. Under speed-datingen får studenterna och företagen möjlighet att lära känna varandra bättre. Förhoppningsvis upplevs mötet positivt av båda parter och det genererar i en anställning i något av projekten som blir verklighet under sommaren 2016. Under 2015 ledde E-faktor till 9 anställningar för studenter i 7 olika projekt. 

E-faktor för studenter:
Som student får du möjligheten att förbereda sig inför audition genom att gå kurserna "Kartlägg ditt personliga varumärke" samt "Lyckas med ditt CV och PITCH".  Som student ska du nämligen forma en intresseväckande presentation om dig själv på 90 sek samt lämna ditt CV under audition till företagen på plats. Anmälan till dessa kurser sker via vår kalender.  (Om du som student får anställning i något av projekten förbereds du ytterligare genom en kurs där vi tar upp grunderna kring projektmetodik.) Är du student och vill veta mer om hur du får chansen att pitcha till dig ditt drömjobb? Välj då information till studenter i kolumnen bredvid! 

E-faktor för företag/organisationer: 
Är ditt företag/orgaisation intresserad av att utveckla er verksamhet med hjälp av Linnéuniversitetets duktiga studenter? Välj då information till företag i kolumnen bredvid!