Partners

 

1

Finansiär

Alvesta kommun

Alvesta kommun är medfinansiär till projektet E-faktor där Drivhuset matchar näringslivets behov med studenters innovationsförmåga.

Europeiska Unionen

Europeiska Unionen stöttar Drivhusets verksamhet och gör det möjligt för Drivhuset att arrangera föreläsningar och utbildningar.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet - det entreprenöriella universitetet. Beläget i Småland sträcker sig detta moderna universitet från Växjö till Kalmar.

Ljungby kommun

Ljungby kommun är medfinansiär till projektet E-faktor där Drivhuset matchar näringslivets behov med studenters innovationsförmåga.

Region Kronoberg

Regionen södra Småland är Kronobergs län, ett av de tre länen i Småland. Region Kronoberg är medfinansiär till projektet E-faktor där Drivhuset matchar näringslivets behov med studenters innovationsförmåga samt LOOPA inom ramen för Nyföretagarmiljonen.

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Växjö kommun

Växjö kommun är medfinansiär till projektet E-faktor där Drivhuset matchar näringslivets behov med studenters innovationsförmåga.
2

Partner

Bravo Hub

Bravo Hub - mötesplats för nätverk, event och workshops. Som entreprenör från Drivhuset betalar du 500 kr/termin i medlemsskap.

Ekonova

Arbetar med redovisning, projektledning och affärsutveckling. Som entreprenör från Drivhuset är första mötet gratis samt 50 % rabatt på bokföringskostnader under första året.

LRF Konsult

LRF Konsult är det personliga alternativet för alla ägarledda företag. Som entreprenör från Drivhuset får du 1 h gratis rådgivning när det gäller ekonomi- och skattefrågor samt 2 månaders gratis service genom "Digital entrepreneur".

Länsförsäkring Kronoberg

Länsförsäkring Kronoberg förser dig med de försäkringar och bankärenden du behöver i ditt företagande. Som entreprenör från Drivhuset får du 50 % rabatt under första året och gratis rådgivning.

Mikrofonden Kronoberg

Mikrofonden medverkar till att fler vågar och kan! Som medlem i Mikrofonden Kronoberg får du bl.a. ta del av mentor, nätverk samt möjlighet till finansiering.

PWC

PWC är ett av Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. Som entreprenör från Drivhuset får du 2 h gratis rådgivning, ett år gratis abonnemang på MyBusiness samt gratis biträde med det första bokslutet om ni väljer att förlänga abonnemanget.

Videum Science Park

Videum erbjuder en modern kontors- och mötesmiljö, service och aktiviteter. Som entreprenör från Drivhuset får du gratis kontorsplats första året.

Visma

Visma underlättar och automatiserar affärsprocessen. Som entreprenör från Drivhuset får du gratis bokföring och support första året.
4

Innovationsstöd i Kronobergs län

Almi

Privatperson med innovativ idé som vill kommersialisera. Företag, från nystartade till etablerade. Tjänster så som finansiering, rådgivning, mentorprogram, seminarier och utvecklingsprogram.

Almi Invest

Riskkapital och ägande i växande företag. Sveriges mest aktiva investerare i nystartade bolag i tidig expansionsfas.

Bravo Hub

Personligt medlemskap som ger tillträde till trygg miljö för erfarenhetsutbyte i en modern och kreativ arbetsplats med workshops och seminarier för din egen och din affärsidén utveckling.

Coompanion Kronoberg

Starta, äga och driva företag tillsammans.Både fysiska och juridiska personer som vill samarbeta om en affärsidé.

Enterprise Europe Network

Kostnadsfri rådgivning om import och export, EU-regler och EU-finansiering. Förmedling av utländska affärskontakter och kurser.

Företagsfabriken

Här får din affärsidé rätt möjligheter att växa och utvecklas till ett tillväxtbolag. Från Företagsfabriken flyger det varje år ut nya bolag som skapats av entreprenörer från hela Kronoberg.

Linnéuniversitetet

Utveckla idéer, kommersialisera. Råd och stöd i tidig idéfas för anställda vid Linnéuniversitetet.

Macken

Bli självförsörjande som företagare. Kostnadsfri hjälp från idé till start och utveckling.

Nyföretagar centrum

Kostnadsfri rådgivning vid start och upp till företagets 3:e verksamhetsår. I Kronobergs län finns Nyföretagarcentrum i Växjö/Alvesta/Uppvidinge samt i Älmhult.

Smart Housing Småland

Företag inom träbyggande, planglas eller boende som vill förverkliga innovativa projekt, produkter och lösningar med forskarkompetens.

TEC IUC

Teknikcentrum/Industriellt utvecklingscentrum Kronoberg förmedlar kontakter mellan företag, forskning och konsulter samt ger rådgivning för innovations- och IP-checkar.

VIDEUM SCIENCE PARK

Kontors- och konferenslokaler med aktivitetsprogram fyllt av kunskapsföreläsningar och sociala aktiviteter. En mötesplats för människor, idéer, kunskap och företagsutveckling genom samarbeten och nätverk.